RECAP: Stříbrné šípy, Epizoda 45

Týden se s týdnem sešel a my jsme si pro vás připravili rekapitulaci 45. epizody dobrodružství Stříbrných šípů. Pokud si chcete jen připomenout události minulé, nebo se zkrátka nemůžete dočkat nových epizod a ty předešlé nestačíte shlédnout, čtěte vesele dál. Ale pozor, buďte varováni, jak to, tak u rekapitulací bývá, následující odstavce jsou plné spoilerů!

Hned na začátku epizody se naši hrdinové v lázních sešli s jejich kontaktem od vezíra, s Amrou Ozerem. Ten se s nimi seznámil a krátce na to jim vysvětlil podstatu jejich úkolu – budou doprovázet obchodníky přes poušť do města Qiva Hatan. Slíbil jim, že by se mělo jednat o rychlou a jednoduchou práci. Skupině se to navíc hodilo, vzhledem k jejich plánu se následně vydat do Alhadary.

Vydali se tak tedy ještě na nákupy, pořídili si jídlo, stany, vaky na vodu a další vybavení potřebné do pouště. Také se zastavili na své lodi, Plamenném hrotu, a dohodli se s Darmonem a Pršipláštěm, že se setkají na druhé straně pouště, na hranici Spojenectví. Darmon je ještě varoval, aby se hlavně vyhnuli orckým částem pouště a poté se rozloučili. Idila oproti tomu vzali Šípy s sebou, kvůli disku a síle, která jej k němu táhla. Pak už je tedy nic nezdržovalo, ale Vincenzo se rozhodl s ostatními podělit o informace, ke kterým došel během svého bádání v Madarraqu.

Jeho hlavní myšlenkou bylo, že právě oni jsou možná novými Strážci zítřka, o kterých už slyšeli v několika legendách. Podle něj byli osudem vybráni k tomu, aby znovu porazili Devátou. Ostatní si nebyli jistí, co si o jeho teorii myslet, ale bezpochyby jim dodala motivaci se celé té záležitosti věnovat naplno.

 Po tomto rozhovoru konečně spolu s Amrou, obchodníky a dalšími strážemi vyrazili na cestu. Možná překvapivě, během jejich poutě je skutečně nepotkalo žádné nebezpečí, a tak zkrátka dorazili do cíle, kde se obchodníci začali věnovat své práci a Stříbrným šípům byla vyplacena odměna. Skupina, která pro jednou splnila úkol rychle a bez komplikací, se tak mohla začít věnovat cestě do Alhadary. To začali tím, že si ve městě pořídili velbloudy. Po dlouhém smlouvání ohledně ceny, během kterého skupina mimo jiné vydávala přeměněnou Sashu za noblesního velblouda na prodej, se jim nakonec podařilo dojít k přijatelné dohodě, a tak mohli vyrazit.

Baahir se pochopitelně ujal vedení, a to se ukázalo jako správná volba, jelikož dunami skupinu prováděl, aniž by je postihlo jakékoliv neštěstí. Nakonec však narazili na ruiny jakéhosi chrámu, zpola pohřebeného v písku. Jak to tak bývá, zvědavost dobrodruhům nedala a vstoupili. Procházeli tam jednu místnost za druhou a s každým postupem se potvrzovala jejich teorie – chrám byl plný hádanek a pastí, ale kdosi je vyřešil už před nimi.

Po nějaké době se dostali do místnosti, v níž mimo jiné stál pohár, jehož se Dorian dotkl a spatřil vizi města vyrůstajícího z kamene. Baahir pak zkusil to samé, avšak žádnou vizi neuviděl, načež pohár zvedl, a v ten moment se místnost začala zasypávat pískem.

  • Dokáží Stříbrné šípy najít cestu ven ze záhadného chrámu? A co tam na ně čeká za tajemství?
  • Je předmět, pro který skupinu Gruldan poslal, stále v Alhadaře?
  • Je ve Vincenzově teorii alespoň něco pravdy, a pokud ano, co to pro Stříbrné šípy znamená?
  • Blíží se další setkání skupiny se skřety?
  • Bude Alhadara stejná, jako když jsi Baahir opouštěl?

To se dozvíte v dalších epizodách Stříbrných šípů!