Soutěže a giveawaye

Na našich streamech, discordu, instagramu nebo facebooku se můžete setkat s různými soutěžemi o rozličné ceny od kódů na digitální verze her až po deskové hry nebo oblečení s našimi motivy. Pokud jste takovou soutěž vyhráli, využijte prosím následující formulář, aby se k nám bezpečně dostala adresa a způsob dodání. Díky za spolupráci 🙂
P. S. Pokud je třeba něco jiného k giveawayům, kontaktuj přímo Robka na discordu Robko#1000

Pravidla soutěží

Soutěže vyhlašuje spolek NA TAHU z.s., se sídlem Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO: 09300368, zapsaný ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 8612, dále jen „NA TAHU“. Soutěže se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami soutěže a potvrzuje, že splňuje podmínky stanovené právním řádem České republiky a Evropské unie pro účast v soutěži a podřizuje těmto pravidlům, případně pravidlům stanoveným v konkrétní soutěži. Soutěže se mohou bez omezení věku účastnit všechny fyzické osoby starší i mladší 18 let, jejichž rozumová a volní vyspělost je dostatečná k pochopení obsahu soutěžních podmínek, jejich řádnému dodržování, jakož i k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky a Evropské unie. Účast v soutěži je zcela zdarma, pokud není uvedeno jinak. Soutěže se nesmí účastnit nikdo z produkčního týmu NA TAHU. Výherce soutěže je povinen se o výhru přihlásit prostřednictvím formuláře na webové stránce natahu.tv/giveaway, k přihlášení jiným způsobem se nepřihlíží. NA TAHU si vyhrazuje právo ověřit totožnost výherce, pokud to je pro účely soutěže nutné. NA TAHU si vyhrazuje právo vyřadit soutěžícího ze soutěže při zjištění nebo podezření na jedno nebo více z následujícího: soutěžení jednoho soutěžícího prostřednictvím více účtů, využívání botů, porušení pravidel soutěže nebo právního řádu České republiky nebo Evropské unie. Spolek NA TAHU si vyhrazuje právo vyřadit kohokoliv ze soutěže bez udání důvodu. Ceny se odesílají do 30 dní od vyhlášení soutěže. Ceny v soutěži nejsou vymahatelné. Ceny do soutěží vkládají obchodní partneři, kteří jsou vždy ve spojení se soutěží zmíněni nebo dobrovolní dárci. Twitch, Youtube, Facebook, Instagram, TikTok nebo Discord nejsou partnery soutěže a nenesou žádnou zodpovědnost za její plnění. Změna pravidel či podmínek soutěží je vyhrazena.