RECAP: Stříbrné šípy, Epizoda 29

Další týden uplynul a my připravili další rekapitulaci pro ty z vás, co epizodu 29 našeho dobrodružství zkrátka nestíhají shlédnout, nebo si potřebují připomenout pár detailů, než se vrhnou na epizody nové! Vy ostatní, co jste epizodu ještě neviděli, ale plánujete si ji pustit, buďte varováni – celý text je plný spoilerů!

Jak to tak bývá, epizoda 29 začala přesně tam, kde ta předchozí skončila. Stříbrné šípy s komodorem Orwellem, kapitánem Darmonem a navráceným nemrtvým Dorianem byli ponecháni Klausem Morholdem v místnosti, zcela šokováni vším, co v posledních chvílích zjistili. Když se jim podařilo všechny informace zpracovat, rozhodli se, že by měli co nejdříve Morholdův ples opustit.

Cestou ven Baahir skrze svou moc magii ještě zjistil, že v sále je nemrtvých celá řada, převážně mezi strážnými. Tu informaci venku navíc potvrdil Dorian, který skupině přiznal, že to, co Baahir viděl, je pouze vrchol ledovce a pod Silverbridgem se nachází místo zvané Špitál, které je prakticky dalším městem plným nemrtvých.

Před odchodem z města skupina ještě navštívila pana Montsena, který je překvapil tím, že o Morholdovi vše věděl a nehodlal jakkoliv jednat. Skupinu ale potěšilo alespoň to, když jim prozradil, že kouzlo, kterým Morhold Doriana může částečně ovládat, by mělo časem vyprchat, aniž by to znamenalo Doriho smrt.

Po tomto rozhovoru Stříbrné šípy definitivně opustily Silverbridge a vydaly se na cestu k jejich lodi, s jednou plánovanou zastávkou v sídle Chamberledgů. Tam však zjistily, že celý pozemek je prakticky prázdný a žije tam pouze stará paní, představující se jako babička Chamberledgová, tvrdící, že zbytek rodiny je na dovolené. Kvůli podivnosti celé situace se Alius rozhodl oné paní číst myšlenky a po krátkém rozhovoru zjistil, že se jedná o Chamberledgovu zaměstnankyni a že podle všeho žádní další Chamberledgové ani neexistují. To potvrdila i Beatrice, když připomněla, že v Silverbridgy vždy byl viděn jenom jeden Chamberledge a že socha jeho předka, která ve městě stála, byla Karlu Chamberledgovi velice podobná. Skupina chvíli debatovala, zda je ztracený ochránce Silverbridge nemrtvý či dokonce nesmrtelný, ale nakonec se rozhodli, že na to si odpoví jedině tak, že jej najdou.

Zbytek cesty pak proběhl zcela bez problémů, snad jen Effi a komodor Orwell přiznali, že mají problém s Dorianem jednat jako dřív a že si nejsou vlastně jistí, čím nyní je. Když ale skupina dorazila k jejich lodi, kterou konečně pojmenovali Plamenný hrot, Orwell se s nimi rozloučil a oznámil, že se pokusí najít Dorianova otce v Parusu. Zmínil také Sashu, ale Dorian se jasně vyjádřil, že nechce, aby se jeho sestra o jeho současném stavu dozvěděla. Posádka se tedy s komodorem prozatím rozloučila, nalodili se na Plamenný hrot a pod Darmonovým velením se vydali na K.O.R.D.

Po několika dnech letu nad mořem jejich vznášející se loď vstoupila do oné strašidelné mlhy, o které toho tolik slyšeli. Nad hlavami jim cosi prolétlo a nebe se zablesklo, což Darmon nazval „kontrolou“ a pak, než se nadáli, byl jejich cíl konečně před nimi. Obrovská kuželovitá skála ve tvaru houby s pouští na vrcholu, plná všemožných domů visících ze skály dolů, obydlích zabudovaných do kamene, mostíků, cestiček, terásek… Krutý Ostrov Rozmazleného Draka.

Jak loď opustila mlhu, vyletěl z ní i třicet metrů dlouhý modrý drak z jehož těla šlehaly blesky, který si jich ale dále nevšímal a během chvíle zmizel na vrcholku ostrova. Plamenný hrot pak úspěšně doletěl k jedné ze spodních plošin skály, kde byla skupina uvítána místními piráty, kteří je nechali v klidu vystoupit, když je Darmon podle zvyku uplatil. Darmon následně skupině poradil ať navštíví takzvané Šupinaté syčáky, kteří by o Chamberledgovi údajně mohli něco vědět. Skupina si pak ještě nakoupila vhodné oblečení, Effi si dokonce pořídila papouška jménem Em a vydali se na cestu.

Tím odstartovalo poměrně bizardní dobrodružství naskrze K.O.R.D.em. Stříbrné šípy nejprve došly za Šupinatými syčáky, chudou skupinou sídlící v nejnižších částech ostrovní skály. Ti jim slíbili, že jim dají nějakou informaci, pokud jim pomůžou s alespoň dvěma z jejich tří problémů – potřebovali zásoby, nové dveře do jejich jeskyně a zajištění vstupu zdarma do horních částí ostrova. Skupina pro ně ochotně splnila první dva z těchto úkolů stlučením vrat a poskytnutím nějakého jídla a pití. Syčáci jim výměnou za to řekli, že o Chamberlegdovi by mohla mít informace rodina Odvahy.

Naši hrdinové tedy vystoupali výše po skále a setkali se tam se zástupci rodiny Odvahy, střední třídou ostrova. Ti po nich shodou náhod taktéž výměnou za informaci žádali vyřešení dvou ze tří problémů – chtěli pět procent z jakéhokoliv pirátského zisku Stříbrných šípů, chtěli s nimi vytvořit spolek a vzájemně si pomáhat a taktéž žádali, aby o nich šířily dobré slovo. Po troše smlouvání ale rodina Odvahy souhlasila, že bude stačit, když jim skupina zaplatí jednorázově tři sta zlatých, Beatrice o nich složí píseň a naši hrdinové o nich budou šířit dobré slovo. Výměnou za to je pak odkázali na místní bohatou rodinu, téměř šlechtu, Zlaté korzáry.

Stříbrné šípy tedy opět vystoupaly výše, sešly se se zástupci Zlatých korzárů a ti jim pro změnu řekli, že mají čtyři problémy a informace jim předají, opět, pouze pokud dva z nich vyřeší. Žádali po nich jakýkoliv magický předmět, který by si mohli předat do sbírky, zajištění bezpečného vstupu do Silverbridge a dalších oblastí, pomoc se získáním vlivu v Silverbridgy a neposlední řadě, získání jejich dcery od místních dračích kněží, ke kterým se k nelibosti zbytku rodiny přidala. Alius a Dorian Zlatým korzárům pak vysvětlili, že pokud jim pomůžou najít pana Chamberledge, jejich plánem je dosadit jej zpět do jeho funkce, a tím pádem by pro ně skutečně mohli získat vliv ve Stříbrném městě, po kterém tak touží. Korzáři se nechali přesvědčit a prozradili jim, že Chamberledge odvedli právě dračí kněží do jejich svatyně.

Skupině tak nezbylo než se tam vydat. K jejich překvapení, dračí kněží, sídlící na samém vrcholu ostrova, jim neřekli o svých třech či čtyřech problémech, a místo toho rovnou přiznali, že pana Chamberledge skutečně mají a odvedli skupinu k jejich pánovi, draku Rawmightovi. Ten skupinu nejprve ohromil svou velikostí a následně jim řekl, že Chamberledge skutečně vězní a pustí ho pouze pokud mu řekne, kde je jakýsi bronzový drak, strážce Silverbridge.

S Rawmightovým povolením se skupina vydala do temné cely, kde Karla Chamberledge skutečně konečně našli. Ten je okamžitě poznal a zděšeně je začal vyslýchat proč na K.O.R.D. přišli. Stříbrné šípy mu vysvětlily, co se v Silverbridgy stalo, na což zdrcený Chamberledge ale reagoval pouze konstatováním, že s tím ze své cely bohužel nic nenadělá a dodal, že neví, jak se odtamtud dostat. Když se ho pak skupina zeptala na bronzového draka, kterého Rawmight zmiňoval, odhalil Chamberledge skupině další tajemství – tím drakem je on sám.

  • Podaří se skupině Karla Chamberledge vysvobodit?
  • Jaké úmysly mají Rawmight a jeho přisluhovači?
  • Co Karl Chamberledge na K.O.R.D.u vlastně dělal a jak se kněžím podařilo jej zajmout?
  • S jakými zprávami se vrátí komodor Orwell z Parusu?
  • A co plánuje Klaus Morhold, když jsou naši hrdinové pryč?

Na to odpoví další epizody Stříbrných šípů!