RECAP: Stříbrné šípy, Epizoda 26

Rekapitulace 26. epizody dobrodružství Stříbrných šípů je tady! A jak konec předchozího dílu napověděl, tentokrát naši hrdinové museli vyrazit do akce hned od začátku. Tudíž, buďte tímto varováni – pokud jste epizodu ještě neviděli, následující odstavce jsou plné spoilerů.

Konec 25. epizody zanechal nás i Stříbrné šípy v napětí, jelikož Beatrice zaslechla z lesa záhadné zavrčení.  V reakci na to samozřejmě varovala ostatní, ale než se stihli nadát, ze tmy se na ně postupně vrhnuli tři šestinozí černí panteři s podivnými chapadly na zádech, Displacer Beasts. Navzdory Aliově snažení je zastrašit, boj s hladovými šelmami byl nevyhnutelný. Následovala tedy dlouhá tuhá bitva. Netvoři využívali své schopnosti na to, aby hrdinům zmátli jejich vidění, zoufale se snažili alespoň jednoho z nich zabít, aby měli toho dne co žrát, ale Stříbrným šípům se nakonec podařilo odehnat je pryč, navíc beze ztrát na životech na obou stranách.

Když se skupina vzpamatovala, Bea jim řekla o zprávě, kterou jí zanechal Gruldan – Místo Mísa, stejné zadání jako posledně. Skupina si vybavila, že Mísa je malý skalní ostrůvek směrem na K.O.R.D. a rozhodli se tak, že toto zadání budou řešit později, když tím směrem stejně plánují vyrazit. Následně se odebrali ke spánku a přečkali zbytek noci v klidu.

Dalšího rána pokračovali směrem do Balbaly. Celý den strávili touláním se po džungli, místní klima je vyčerpávalo a aby toho nebylo málo, nakonec dorazili jen k široké řece Nabdago, blokující cestu k jejich cíli. Rozhodli se, že nejlepším řešením bude postavit vor. Effi se do toho okamžitě pustila, ale Vincenzo se rozhodl, že se nejdříve rozhlédne kolem. Nedaleko od zbytku skupiny se na něj usmálo štěstí a potkal převozníka plovoucího na voru. Toho po chvíli přemluvil, aby jeho i zbytek skupiny převezl do Balbaly, celkem za patnáct zlatých za tři cesty.

Převozník, Gherak, tedy nejprve vzal Alia s Beou a Effi. Alius se ho zeptal na Kiela a Ashe, dva muže zmíněné v Rielově poznámce a Gherak mu bez okolků řekl, že je vídal v hostinci Dřevorubcova radost. Následně si ještě postěžoval na to, že v Balbale a v okolí je poslední dobou hodně turistů a že to vede jen ke ztrácení lidí a podobně.

Jak dorazili na místo, Balbala se ukázala být velice zajímavým městečkem. Z části byla postavena na široké řece, z části na pevnině, z části na velkých stromech u pobřeží. Alius se rozhodl, že nebudou čekat na ostatní a vydal se spolu s Beou a Effi do Dřevorubcovy radosti, aby se tam ubytovali a zjistili, zda jsou Kiel a Ash v pořádku. V hostinci pak nejprve obhlédli situaci a zjistili, že je plný dřevorubců a dobrodružných skupinek, z nichž okamžitě poznali Amdala Lockbana a jeho Tormovy plameny. Alius skupině zaplatil ubytování pro pět lidí a zjistil, že Kiel a Ash bydleli ve stromovém domku hned vedle, načež tam vyrazil. Bea a Effi mezitím zůstaly v hostinci. Effi zaujala místní dřevorubce historkami o tom, jak umí zacházet se sekerou, a o dobrodružstvích Stříbrných šípů. Bea si zase sedla k bardovi, který v hostinci hrál na loutnu a přidala se k němu.

Aliovi se nakonec pomocí magie podařilo získat klíč ke dveřím pokoje Kiela a Ashe, ale po otevření dveří zjistil, že jsou už mrtví a rozhodl se, že s dalším vyšetřováním počká na Vincenza.

Tou dobou už Gherak vezl Baahira, který jej během plavby zaujal rozhovorem o víře a o tom, jak vše v Balbale funguje. Na místě se pak Baahir rozhodl vydat se za ostatními do hostince, ale cestou mu utekl kůň do místních zahrad postavených na vodě. Baahir ho sice rychle našel, odvedl a bezpečně uvázal, ale nedokázal zabránit tomu, že jeho kůň nádhernou zahradu částečně zničil a sežral. Pak se konečně vydal do hostince, řekl Effi a Beatrice o své příhodě a dohodli se, že pokud by to měl být problém, zkrátka majitele zahrady nějak odškodní.

Nakonec Gherak přivezl Vincenza, který od něj zase zjistil, že Ash a Kiel bydleli přímo ve stromovém domě jeho tety. Na místě ho pak před hostincem odchytil Alius a společně se vydali prozkoumat pokoj Kiela a Ashe. Stačil jim jeden pohled a pochopili, že ty dva pravděpodobně potkal stejný osud jako Riela – leželi na zemi, mrtví, bezhlaví. Při prohledávání u nich našli magické brýle, diamant, kompas, zlaťáky a dopis, jehož obsah se dá shrnout jako – Jestli někdy zemřu, může za to Rolf, přebral jsem mu holku. Můžete ho najít v Okrové perle v Neoportu. Alius po přečtení konstatoval, že Rolf je podle seznamu také členem posádky Plamene oblohy, a i když za smrtí Kiela a Ashe asi nestojí, mohl by jim dát nějaké další informace. Alius a Vincenzo tedy vzali vše, co je zaujalo, setkali se v hostinci se zbytkem skupiny a řekl jim, co zjistili. Následně se dohodli, že další den vyrazí do Neoportu a zkusí nalézt Rolfa.

Na závěr epizody se ještě skupina pozdravila s Amdalem a Alius, Vincenzo a Effi se rozhodli, že si zkrátí čas navštívením casina – casina, jehož vstup hlídají dva orkové.

  • Jak proběhne Aliovo setkání s orcy?
  • Do jaké hrůzy se to připletla posádka Plamene oblohy?
  • Stojí za všemi těmi vraždami skutečně Rolf nebo má být další obětí?
  • A odletí skupina na K.O.R.D. s kapitánkou Marlen, nebo se dozví něco, co je přinutí zcela změnit plány?

Na to odpoví další epizody Stříbrných šípů!