RECAP: Stříbrné šípy, Epizoda 49

Týden se s týdnem sešel a my jsme si pro vás připravili rekapitulaci 49. epizody dobrodružství Stříbrných šípů. Pokud si chcete jen připomenout události minulé, nebo se zkrátka nemůžete dočkat nových epizod a ty předešlé nestačíte shlédnout, čtěte vesele dál. Ale pozor, buďte varováni, jak to, tak u rekapitulací bývá, následující odstavce jsou plné spoilerů!

Před Stříbrnými šípy stálo velké rozhodnutí – kam dál? Ukázalo se totiž, že Idil, který je celou dobu vedl k horám, oddělujícím poušť od orckých plání, během noci změnil směr a začal mířit na severozápad. A aby toho nebylo málo, přišlo další zadání od Gruldana, posílající skupinu do Tarkenu. Po dlouhé diskuzi se skupina nakonec rozhodla, že dává největší smysl pokračovat původním směrem a zjistit, co se v horách stalo – i na dálku totiž viděli, že největších z oněch hor je nyní rozpůlená.

Pokračovali tedy pouští a když už byli téměř na místě, na poušti se zjevil kůň, stejný jako ve snech Baahira a Sashy. Naši hrdinové tak přidali do kroku, ale to ještě nevěděli, co se chystá. Za nimi se totiž začala formovat Černá bouře, o které toho tolik slyšeli. Temná mračna je začala pronásledovat, vrhat blesky a plameny a dobrodruzi to měli jen tak tak, aby se stihli dostat nekropole jménem Amenti-Hetep, které se ukázalo být magicky chráněné a bouře je tam tak nemohla následovat.

Když se situace uklidnila, hrdinové se pokusili interagovat s koněm, který je do města dovedl, ale ukázalo se, že je pouze přízračný. Jejich doteky procházely skrz něj. Hřebec se pak vydal hlouběji do města, a i když jej Stříbrné šípy následovaly, velmi rychle se jim ztratil z očí. Místo něj ale v ruinách dávného města našli krásnou ženu, hrající na flétnu.

Skupina se s ní vydala promluvit, ale žena o ně nejevila velký zájem – až na Vincenza, který ji něčím okamžitě zaujal, a dokonce se jej několikrát zeptala, zda není bůh. Vincenzo se tak se ženou pustil do rozhovoru a zjistil, že jde o bývalou vládkyni onoho města, která ale byla prokletá a nemůže najít klid. Kromě toho od ní zjistil, že ve městě se nachází Sahurova hrobka, což je místo odpočinku muže jménem Nebankh, který se tam nechal pohřbít spolu se svým výjimečným závodním koněm jménem Sahura. Hrobka ale byla vykradena a oněmi vykradači překvapivě podle všeho byli ghůlové, co se ve městě nachází. Kromě toho se ve městě také mají nacházet ostatky nějaké staré kouzelnice jménem Sadeethanya, které tam přinesl sám Dhaakir min Zahn.

Když už se žena s našimi hrdiny nechtěla dále bavit, odešla a oni se rozhodli, že by se měli postarat o zlikvidování ghůlů, zaprvé, protože je to dobrá věc, ale zadruhé i proto, že by si tím mohli udobřit Černou bouři, která podle všeho trestá ty, co ubližují poušti. Protože ale věděli, že ghůlové vykrádající hroby jsou podivnou anomálií, usoudili, že je musí ovládat nějaký nekromant. Proto si nejprve odpočinuli, během čehož zjistili, že ve městě se nacházejí malby, na kterých byly vyobrazené postavy se svítícíma očima, jako Vincenzo.

Následně se však odebrali na místo, kde ghůly slyšeli a začali se dohadovat na nejlepší strategii, jak je zlikvidovat.

  • Kdo stojí za tím, že ghůlové vykrádají hroby?
  • Kdo byla čarodějka, jejíž ostatky Dhaakir do Amenti-Hetepu uložil?
  • Co má Vincenzo společného s Idrisem?
  • Proč se kůň skupině stále častěji zjevuje?
  • A kam Idil nyní míří?

To se dozvíte v dalších epizodách Stříbrných šípů!