Nemrtvý džin (2×50)


Naši hrdinové procházeli Velkou pouští, když následovali Idila směrem do Pustin Zloby. Když ovšem změnil směr, stáli před rozhodnutím, zda pokračovat nebo do následovat bůh ví kam. Rozhodli se směřovat dále k orčím hordám a jejich cestu skřížil spektrální kůň. Ten Stříbrným šípům pomohl utéct před Velkou černou bouří a zavedl je do nekropole Amenti-Hetep. Co vše skrývá toto prastaré místo?