Když se bohové usmějí (2×48)


Příchod k městu Alhadara znamenal pro naši skupinu setkání s Baahirovou sestrou, která ovšem nevspustila hrdiny do města. Současně odkryla informaci, že se ve městě jeden Baahir již nachází a Stříbrným šípům tak jasně došlo, že se jedná o dvojníka. Musí tomuto zločinu učinit přítrž a vloupat se do Alhadary. Uvnitř města nachází místo, které identifikoval Gruldan s Krammusem a zjišťují, co se zde stalo.