Dvojník (2×47)


Po příchodu do města Alhadary se naši hrdinové setkávají s Baahirovou sestrou, která jim ovšem ve vstupu do města zabrání s tím, že pravý Baahir ve městě je a byl povýšen. Zmatení ze situace rozhodly se Šípy do města se vplížit. To jim ulehčila ovšem také Baahirova sestra Basira, když se v noci pod rouškou tmy vydala za hradby zjistit, co je za podivnou návštěvou Baahirova dvojníka.