Nebe nad Neoportem (2×25)


V minulém díle se skupina Stříbrných Šípů setkala s kapitánem Orwellem a předala mu tu hrozivou zprávu o Dorianovi. Kapitán jim s pláčem odpustil měsíc, který musel trčet ve vězení a nakonec jim i přislíbil pomoc s cestou na K.O.R.D. Skupina se následně připravuje na odchod do Neoportu, kde jim bude představena jiná vzducholoď, která by je mohla na ostrov dopravit. Předtím ovšem přichází pozvání od Beatriciny rodiny, od Malfierových. Večeře se nese v husté atmosféře a naše skupina je postavena před nelehké rozhodnutí.