Diamant džungle (2×04)


Setkání s Pršipláštěm nejprve pro naši skupinu nedopadlo tak, jak chtěli. Setkali se s dvěma bazilišky, ti proměnili Baahira a Vincenza v kamen a utekli. Ani napodruhé neměli příliš štěstí. Pršiplášť zmlácený od malého ďáblíka byl upoután na lůžko v bezvědomí a ani modlitby skupiny nepomohly. Nakonec se s ním ovšem setkávají, v hostinci u Žíznivého Žoku. Zjišťují, že je komplikovaná osobnost. Na konci dílu naši hrdinové také dostávají úkol od Gruldana Icewarda, získat neznámý předmět ze skladu ve vesničce Řečiště.